Graafwerken

Ook precisie-graafwerken
voor archeologen

Allerhande graafwerken en andere grondwerken

Janssens D&M is gespecialiseerd in kleine en middelgrote grondwerken van verschillende aard.

Omdat deze werken zeer uiteenlopend kunnen zijn, komen wij graag langs om uw plannen ter plaatse te bespreken.

Machines en materialen

Voor al deze werken hebben wij een ruim assortiment van machines van verschillende grootte met de nodige toebehoren ter beschikking zodat alles op de meest vlotte manier kan uitgevoerd worden.

Ook precisie graafwerken voor archeologen!

Omgevings- en infrastructuurwerken

  • Uitgraven van opritten, parkings, kruipruimten van woningen, …
  • Graven van sleuven voor funderingen of nutsvoorzieningen
  • Aanleg wadi of infiltratiebekken
  • Aanleg taluds
  • Aanleg drainage
  • Kuisen en onderhoud van grachten
  • Nivelleringswerken van diverse grondstoffen zoals teelaarde, steenslagfundering, …
  • Plaatsen van boordstenen en betonverhardingen
  • Plaatsen van keerwanden
  • Bijstaan van archeologen bij opgravingen en onderzoeken 

Fijn in graafwerk voor archeologen