Omgevingswerken
Bouwrijp maken terreinen
Aanvoer en afvoer
Steeds veilig uitgevoerd

Allerhande grondwerken

Janssens D&M is gespecialiseerd in kleine en middelgrote grondwerken van verschillende aard.

Omdat deze werken zeer uiteenlopend kunnen zijn, komen wij graag langs om uw plannen ter plaatse te bespreken.

Machines en materialen

Voor al deze werken hebben wij een ruim assortiment van machines van verschillende grootte met de nodige toebehoren ter beschikking zodat alles op de meest vlotte manier kan uitgevoerd worden.

Omgevings- en infrastructuurwerken

 • Uitgraven van opritten, parkings, kruipruimten van woningen, …
 • Graven van sleuven voor funderingen of nutsvoorzieningen
 • Aanleg wadi of infiltratiebekken
 • Aanleg taluds
 • Aanleg drainage
 • Kuisen en onderhoud van grachten
 • Nivelleringswerken van diverse grondstoffen zoals teelaarde, steenslagfundering, …
 • Plaatsen van boordstenen en betonverhardingen
 • Plaatsen van keerwanden
 • Bijstaan van archeologen bij opgravingen en onderzoeken 

Bouwrijp maken van terreinen

 • Ontbossen
 • Verwijderen van boomstronken, struiken, ed.
 • Bosfrezen
 • Klepelmaaien

Aanvoer en afvoer

Aan- en afvoer van bijvoorbeeld:

 • Grond
 • Teelaarde
 • Compost
 • Boomschors
 • Stabilisé
 • Magere beton
 • Dolomiet, porfier of andere granulaten

Ook machinale tuinwerken

Ook voor opkuiswerken, het aanleggen van verhardingen of een totale make-over van particuliere tuinen kan u bij ons terecht!

Ontdek meer op de pagina rond machinale tuinwerken.

Fijn en sterk in ruw werk